מלון רמדה ירושלים

ריהוט חדר האוכל של מלון רמדה בירושלים. השולחנות סופקו בשתי מידות שונות, 90*90 ס"מ ו – 180*90 ס"מ. בשולחנות הקטנים סופקה רגל מיציקת מתכת בגוון שחור, בעוד בשולחנות הגדולים סופקה רגל כפולה מיציקת מתכת. הפלטה שנבחרה לחדר האוכל הינה פלטת פורמיקה בעובי 40 מ"מ עם קנט בצבע שחור.